Oppgaver og ansvar

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) får sine oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Gjennom årlige tildelingsbrev får FMFA mål og prioriteringer for det neste året.

I dokumentet til høyre kan du laste ned tildelingsbrevet til FMFA for 2019.

I lenken til Styringsportalen finner du også tildelingsbrev og årsrapporter til alle fylkesmannsembetene. Siden FMFA ble etablert 1. januar 2019, blir vår første årsrapport publisert 1. mai 2020.