Oppgaver og ansvar

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) får sine styringssignaler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klikk på lenken din høyre for å finne tildelingsbrevet til FMFA. 

Styringsportalen, som lenken fører til, viser også årsrapporter, men siden FMFA ble etablert 1. januar 2019, finnes det naturlig nok ingen årsrapport for 2018.