Kontakt oss

Fylkesmennenes fellesadministrasjon

Postboks 788 Stoa

4809 Arendal

Besøksadresser:
Fylkeshuset, Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal

Åpningstid:
kl. 08.00–15.45 (til kl. 15.00 ved sommertid, 15. mai–15. september)

Organisasjonsnummer: 921 627 009

Fakturaadresse:
Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 921 627 009.
Her finner dere informasjon om bruk av elektronisk faktura EHF:

https://dfo.no/efb 

Telefonnummer: 37 01 78 00

E-post: post@fmfa.fylkesmannen.no