Ansatte

Navn Stilling Avdeling Telefon
Aamodt, Mona Helene Rådgiver Dokumentforvaltning 75 54 78 33
Aas, Birte Avdelingsdirektør Administrasjonsavdelingen 35 58 61 23
Aasheim, Eli Toril Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 39
Abrahamsen, Maria Camilla Opstad Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 69 24 71 19
Aga, Frøydis Førstekonsulent Dokumentforvaltning 51 56 88 27
Ahmed, Fathiya Said Konsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 09
Alionis, Laura Førstekonsulent Administrasjonsavdelingen 37 01 78 03
Alsvik, Arve Senioringeniør IKT 37 01 75 87
Amundsen, Jon Andreas Rådgjevar IKT 57 64 30 42
Andersen, Ruth Turid Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 75 60
Aronsen, Grete Førstekonsulent Dokumentforvaltning 78 95 03 16
Aspheim, Gøran Løvgren Seniorrådgiver IKT 35 58 62 65
Aune, Inessa Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 24
Bakken, Jorun Rådgiver Dokumentforvaltning 22 00 35 27
Barstad, Frode Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 36
Baumann, Michael Avdelingsdirektør Dokumentforvaltning 75 54 78 32
Bednarczyk, Maj Kristin Førstekonsulent Dokumentforvaltning 69 24 70 53
Bergsaker, Bjørn Thomas Seksjonssjef IKT 51 56 88 23
Bjørgum, Hege Arkivleder Dokumentforvaltning 62 55 10 49
Blix, Gerd Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 54 78 35
Borgland, Solveig Seniorrådgiver Dokumentforvaltning 37 01 78 73
Borlaug, Eddie Førstekonsulent Dokumentforvaltning 57 64 30 45
Brandanger, Sigurd Seniorrådgiver Administrasjonsavdelingen 32 26 69 88
Brandt, Kjetil Seniorrådgiver IKT 32 26 67 35
Bratland, Francoise Avdelingsdirektør HR, Personal og Økonomi 22 00 38 86
Breivik, Stina Førstekonsulent Dokumentforvaltning
Brudal, Bjørn Seniorrådgiver IKT 61 26 60 53
Bruheim, Randi Seniorrådgjevar HR, Personal og Økonomi 57 64 30 21
Bruteig, Anne Siri Fardal Arkivleiar Dokumentforvaltning 57 64 30 25
Bruvold, Inger Arkivleder Dokumentforvaltning 77 64 21 21
Buøy, Tove Elisabeth Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 36
Cerbing, Mikael Dokumentforvaltning 77 64 22 08
Chattree, Dilip Konsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 32
Christiansen, Unni Konsulent Dokumentforvaltning 22 00 38 10
Cirotzki, Bodhild Therese Seniorrådgjevar IKT 57 64 31 08
Cleve, Edle Langangen Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 45
Dahle, Siren Andersen Førstekonsulent Dokumentforvaltning 38 17 61 23
Davidsen, Jeanette Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 54 79 94
Drabløs, Ole-Gunnar Seniorrådgiver Administrasjonsavdelingen 22 00 38 85
Drivdal, Erik Seniorrådgiver Administrasjonsavdelingen 38 17 61 43
Eek, Kristin Jacobsen Rådgiver Dokumentforvaltning 32 26 66 35
Eigeland, Lindsey Jeanette Førstekonsulent Dokumentforvaltning 38 17 61 16
Eldhuset, Åse-Marit Skåren Rådgjevar Dokumentforvaltning 57 64 30 22
Emilsen, Svanhild Engen Rådgiver HR, Personal og Økonomi 62 55 10 54
Engelsvold, Marit-Helene Konsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 22
Engen, Irja Førstekonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 37
Erichsen, Finn Førstekonsulent IKT 38 17 61 55
Erland, Annette Nylund Førstekonsulent Dokumentforvaltning 51 56 88 43
Espeland, Marit Lien Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 78 40
Fagerhus, Øyvind B. Seniorrådgiver IKT 22 00 35 48
Faiz, Attia Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 15
Fardal, Helene Rådgjevar IKT 57 64 30 27
Farstaddal, Anbjørg Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 71 25 84 64
Fjellstad, Pia Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 75 65
Fjørtoft, Cecilie Remøy Konsulent Dokumentforvaltning 69 24 70 51
Fosse, Kjersti Seniorrådgiver Administrasjonsavdelingen 37 01 78 06
Fossum, Elin Andresen Konsulent Dokumentforvaltning 35 58 62 03
Fredheim, Anne Gro Seniorrådgjevar IKT 57 64 30 03
Friis, Tore Fagdirektør IKT 62 55 10 58
Gabrielsen, Svein Seksjonssjef arkiv Dokumentforvaltning 22 00 35 39
Garvo, Johanne Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 78 95 03 18
Gran, Helle Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 38 73
Grande, Marina Dias Seniorrådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 26
Grefsum, Johanne Sofie Førstekonsulent Dokumentforvaltning 33 37 11 70
Grøtan, Julie Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 78 36
Gudmestad, Stine Alise Konsulent Dokumentforvaltning 51 56 88 44
Gunnarsson, Mikael Rådgiver IKT 77 64 20 32
Gustavsen, Silje Rådgjevar IKT 57 64 30 51
Gustavsen, Thomas Gruppeleder - Infrastruktur IKT 62 55 10 45
Hammervik, Christina Førstekonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 18
Hanssen, Marit Myhre Fagkoordinator Arkiv Dokumentforvaltning 73 19 91 16
Hegre, Thea Konsulent Dokumentforvaltning 51 56 88 66
Hegstad, Jan Arild Førstekonsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 78
Helgar, Tone Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 32 26 66 36
Helgeland, Endre Kommunikasjonsrådgiver Administrasjonsavdelingen 37 01 78 05
Helvik, Solfrid Seniorrådgjevar IKT 57 64 30 52
Herskedal, Terje Rådgivar Dokumentforvaltning 71 25 84 82
Hoekstra, Menno Seniorrådgiver IKT IKT 61 26 60 16
Hofslundsengen, Frank Seniorrådgjevar IKT 57 64 30 46
Høvik, Johnny Seniorrådgivar IKT 57 64 30 48
Høyem, Lena Førstekonsulent Dokumentforvaltning 74 16 81 64
Ims, Liv Arkivleder Dokumentforvaltning 51 56 88 02
Ispierto, Marta Praktikant Dokumentforvaltning 69 24 75 19
Iversen, Anita Seniorkonsulent IKT 69 24 70 41
Jacobsen, Tore Rådgiver IKT 35 58 62 66
Jakobsen, Grete Offerdal Førstekonsulent Dokumentforvaltning 57 64 30 26
Jakobsen, Vigdis Førstekonsulent Dokumentforvaltning 73 19 90 20
Janssen, Jan Arne Rådgivar IKT 71 25 84 34
Jensen, Espen Børsum Seniorrådgiver IKT 32 26 66 17
Jensen, Lene Konsulent Administrasjonsavdelingen 35 58 61 07
Jensen, Per Erik Konsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 24
Johansen, Christian Alvarez Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 54
Johansen, Lill-Heidi Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning 77 64 21 25
Johansen, Linda Konsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 49
Johansen, Monica E Rådgiver Dokumentforvaltning 32 26 66 33
Johansen, Trude Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning 77 64 21 16
Johansen, Viola Marlen Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 29
Kaald, Astrid Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 37 38
Karlsen, Signe Elisabet Seniorrådgivar Dokumentforvaltning 71 25 84 62
Kibbe, Erik Severin Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 23 28
Kise, Anke Regine Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 47
Kjellby, Tommy Midtun Gruppeleder - ikt klient IKT 55 57 20 72
Kjenstad, Nina Elise Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 16
Knædal, Elisabeth Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning 77 64 20 29
Kongsvoll, Anne Elisabeth Eide Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 46
Kormanskiene, Laura Førstekonsulent Dokumentforvaltning 69 24 70 34
Korslund, Daniel Ikt-lærling IKT 33 37 11 33
Kristensen, Arne-Kristian Lærling IKT IKT 75 53 15 74
Kristensen, Arne-Kristian Lærling IKT IKT 75 53 15 74
Kristensen, Robin Ruud Fagarbeider IKT 62 55 10 70
Kristiansen, Kirsti IT-seniorrådgiver IKT 33 37 11 38
Kristiansen, Turid E. Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 33 37 11 42
Krøvel, Andreas Gruppeleder - ikt drift IKT 55 57 20 73
Kvernmo, Berit Førstekonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 15
Kyllo, Nina Seniorrådgiver IKT 71 25 84 46
Kålheim, Christer Hyld Dokumentforvaltning 78 95 03 62
Larsen, Gitte Kalmo Rådgiver Dokumentforvaltning 32 26 66 34
Larsen, Terje IT-konsulent IKT 22 00 35 07
Lehtivuori, Camilla Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 73 19 93 19
Li, Jia Yan Førstekonsulent IKT
Lilleberg, Bente Seniorrådgiver IKT 69 24 70 40
Lillehov, Geir M Seniorrådgiver IKT IKT 62 55 12 25
Lindgren, Linda Anett Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 61
Lockert, Vegard Rasmussen Rådgiver IKT 75 53 16 69
Lunde, Ellen Johanne Seniorrådgjevar IKT 57 64 30 15
Lyngedal, Linda Halvorsen Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning 77 64 21 37
Lynum, Wenche Marit Seksjonsleder arkiv Dokumentforvaltning 74 16 80 46
Løland, Aud Helen Rådgivar Dokumentforvaltning 51 56 89 26
Magnes, Frank Halsten Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 91
Mathiesen, Hanne Seniorrådgiver HR, Personal og Økonomi 32 26 66 18
Meeren, Irene van der Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 55 57 23 29
Mellingen, Irene Tingvoll Rådgjevar HR, Personal og Økonomi 55 57 20 40
Moen, Heidi Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 33 37 11 39
Moen, Monica Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 53 16 64
Molund, Marte Westnes Førstesekretær Dokumentforvaltning 37 01 75 96
Murekatete, Van Francoise Praksiskandidat Dokumentforvaltning 55 57 21 83
Myrva, Erik Rådgiver IKT 38 17 61 32
Møller, Håkon Rådgiver IKT 62 55 12 26
Nerland, John-Inge Rådgiver IKT 32 26 66 45
Nilsen, Dag Seniorrådgiver IKT IKT 74 16 80 47
Nilsen, Grace Cecilie Arkivleder Dokumentforvaltning 32 26 69 33
Nilsen, Tor Hjalmar Seniorrådgiver IKT 38 17 61 33
Nilsen, Øyvind Prosjektleder IKT 75 53 15 69
Nitschke, Finn Fagarbeider IKT 35 58 61 43
Noem, Ellen Karin Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 21
Norheim, Bodhil Rådgiver Dokumentforvaltning 38 17 61 17
Norheim, Inger-Anne Rådgiver Dokumentforvaltning 37 01 75 62
Nyberget, Morten Underdirektør HR, Personal og Økonomi 62 55 10 53
Nydal, Janne Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 55 57 20 62
Nøtesjø, Eskil Seniorrådgjevar IKT 57 64 30 43
Odden, Lasse Rådgiver IKT 62 55 12 39
Olsen, Eirin Berg Rådgiver Dokumentforvaltning 75 54 78 37
Olsen, Jon Reidar Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 78 95 03 13
Ottesen, Grete Rådgiver Dokumentforvaltning 77 64 21 24
Pedersen, Thomas Rådgiver IKT 77 64 20 13
Pedersen, Unn Arkivleder Dokumentforvaltning 33 37 11 13
Persson, Trond Prosjektleder IKT IKT 73 19 91 11
Raastad, Linda Merete Rådgiver IKT 78 95 03 08
Radulescu, Oana Cristina Førstekonsulent Dokumentforvaltning 71 25 85 06
Rambøl, Anne Lene Rådgiver Dokumentforvaltning 62 55 10 46
Rasmussen, Marie Norheim Førstekonsulent Administrasjonsavdelingen 37 01 75 66
Raunsgard, Heine Rådgiver Dokumentforvaltning 22 00 39 09
Ravneng, Wenche Rådgiver Dokumentforvaltning 51 56 88 24
Reisænen, Bodil Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 78 95 03 23
Richvoldsen, Vivi-Ann Arkivleder Dokumentforvaltning 35 58 61 44
Robstad, Anne Lill Førstekonsulent Dokumentforvaltning 38 17 61 20
Rogne, Elisabeth Lergrovik Førstekonsulent Dokumentforvaltning 71 25 84 75
Rosenberg, Reidun Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 20
Rundtom, Linda Førstekonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 23
Rygge, Vigdis Stenrud Førstekonsulent Dokumentforvaltning 69 24 71 23
Sagen, Jostein Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 13
Salomonsen, Sonja Førstekonsulent Dokumentforvaltning 38 17 61 27
Schanche, Anna Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 61
Selfors, Line Rådgiver Dokumentforvaltning 75 53 15 02
Simmenes, Yngve Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 35
Siupienyte, Asta Førstekonsulent Dokumentforvaltning 69 24 70 52
Sivertsen, Elisabeth Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 22 00 39 22
Sivertsen, Tom Erik Seniorkonsulent IKT 75 54 78 26
Skjetne, Gry Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 73 19 92 92
Skjevik, Mari Fossum Førstekonsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 25
Skoglund, Kristin Rådgiver HR, Personal og Økonomi 77 64 21 23
Slinde, Tove Førstekonsulent Dokumentforvaltning 57 64 30 34
Smeby-Normann, Pernille With Førstekonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 19
Solheim, Monica Førstekonsulent Dokumentforvaltning 71 25 84 97
Soløy, Johannes Fagarbeider IKT 75 53 15 71
Staf, Sten Kenneth Seksjonssjef IT IKT 22 00 35 46
Stephansen, Maryann Arkivleder Dokumentforvaltning 69 24 75 20
Suhr, Frank IT-seniorrådgiver IKT 33 37 11 09
Sund, Ove Arkivleiar Dokumentforvaltning 55 57 20 38
Sundvor, Elin Førstekonsulent Dokumentforvaltning 51 56 87 92
Svedal, John Petter Rådgjevar IKT 57 64 30 44
Svendsen, Marte Kaald Konsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 17
Syversen, Kirsten Sandbæk Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 62 55 10 48
Sæterbø, Tom Rådgjevar IKT 57 64 30 53
Tellvik, Robert Jakob Rådgjevar IKT 57 64 30 29
Telnes, Margot Direktør FMFA Administrasjonsavdelingen 37 01 78 01
Terjesen, Eline Rådgiver Administrasjonsavdelingen 37 01 75 76
Thomassen, Grethe Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 38 51
Tistel, Jørgen Avdelingsdirektør IKT 57 64 30 41
Tomczak, Sudha Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 62 55 10 50
Torgersen, Trude Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 64
Torin, Niclas Førstekonsulent Dokumentforvaltning 33 37 11 25
Trælnes, Hans Kristian Rådgiver IKT Drift IKT 69 24 75 15
Tuflåt, Anne Marit Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 22
Tverback, Stefania Teresa Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 54 79 92
Tømmerbakk, Elisabeth Iren Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 69 24 71 40
Ulriksen, Alexander Rådgiver IKT 75 54 78 28
Valøen, Irene Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 55 57 20 65
Vange, Ståle Pegorer Rådgjevar IKT 55 57 20 70
Vannes, Hans Oddvar Førstekonsulent Dokumentforvaltning 57 64 30 40
Varpe, Merete Senioringeniør Administrasjonsavdelingen 37 01 75 70
Vikesland, Anniken Førstekonsulent Dokumentforvaltning 33 37 11 44
Villmo, Aud Merete Konsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 28
Warvik, Per Kristian Rådgjevar IKT 57 64 30 55
Wolden, Wenche Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 54 78 36
Wraa, Anne Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 25
Øye, Monica Frang Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 28
Årøy, Bjørn Tore Seniorrådgjevar IKT 57 64 30 49