Du får ansvar for å leie nye digitaliseringsprosjekt og å følge opp produktportefølja vår. Du får dessutan ansvar for oppfølging av leverandørar og samarbeidspartnarar. Som produktforvaltar bidreg du aktivt i utviklingsarbeidet vårt med skriving av kravspesifikasjonar, vidareutvikling av dei digitale teneneste våre og kontakt med sentrale oppdragsgjevarar.

Du har gjerne relevant arbeidserfaring, men nyutdanna kandidatar kan òg søke.

Stillinga er 100 prosent og fast og arbeidsstaden er Leikanger, som frå nyttår er ein del av Sogndal kommune.

Les meir og søk på stillinga