Benedicte Hoff er ansatt som strategidirektør (avdelingsdirektør for stab)

Portrettfoto av Benedicte Hoff
Portrettfoto av Benedicte Hoff

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) har ansatt sin syvende avdelingsdirektør. Benedicte Hoff kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), hvor hun blant annet har vært med på etableringen av FMFA. 

Benedicte Hoff er utdannet cand.polit med hovedfag statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har bred erfaring med ulike funksjoner og roller i statsforvaltningen, blant annet gjennom arbeid i KMD, Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) og Justis- og beredskapsdepartementet. Hoff arbeider i dag som seniorrådgiver i Fylkesmannsseksjonen (FMS) i KMD som har styringsansvar for både embetene og FMFA. 

Benedicte Hoff går inn i stillingen som strategidirektør (avdelingsdirektør for stab) primo november. Hoff vil tre inn i rollen som assisterende direktør etter hvert som FMFAs organisering og drift får satt seg, og hun har god innsikt i FMFAs oppgaver og utfordringer.