Innsyn

FMFA fører journal over våre arkivverdige dokumenter, i tråd med arkivloven. Journalen føres fortløpende og du finner våre brev og dokumenter på https://einnsyn.no

Om ordningen

Når du er inne på eInnsyn, finner du Fylkesmennenes fellesadministrasjon under "Velg statlige virksomheter".

Søket kan sorteres etter dokument/sak og virksomhet. Du kan avgrense tidsrommet det søkes i.

Bestillingen din om innsyn blir så sendt til behandling hos vårt postmottak.

Dersom du er ute etter dokumenter som er sendt til eller fra fylkesmannsembetene, må du velge det enkelte embete som virksomhet i eInnsyn.

Om eInnsyn

Offentlig elektronisk postjournal, eInnsyn, er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. 

Les mer i veiledningen for eInnsyn: https://einnsyn.no/informasjon/brukerveiledning