Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 23.01.2018

  Oppheving av midlertidig motorferdselforbud - snøskuterløype 10 i Karasjok kommune

  Fylkesmannen opphever fra 24. januar 2018 midlertidig motorferdselforbud for snøskuterløype 10 i Karasjok kommune.

  [ Les mer ]

 • 23.01.2018

  Søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Vefas Retur AS

  Vefas Retur AS søker Fylkesmannen om tillatelse til drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og mottak og mellomlagring av farlig avfall.

  [ Les mer ]

 • 23.01.2018

  Barndommen følger deg resten av livet

  Svik og svikt, Tysfjord-saken og erfaringer fra handlingsplanen «En god barndom varer livet ut» er tema 10. og 11. april på denne samarbeidskonferansen. Hold av datoene, du som jobber med eller for barn og unge.

  [ Les mer ]

 • 22.01.2018

  Midler for tiltak mot marin forsøpling

  Nå kan lag og foreninger i Finnmark søke om støtte for å gjennomføre tiltak mot marin forsøpling. Støtten kan søkes fra Miljødirektoratet, som deler ut 80 millioner kroner for tiltak mot marin forsøpling.

  Fristen for å søke om midler er 15. februar 2018.

  [ Les mer ]

Flere nyheter