Ferdsel i Hjerkinn skytefelt sommeren 2014

Skyttelbussen på Hjerkinn

Skyttelbussen på Hjerkinn


(Foto: Espen Rusten, Statens naturoppsyn.)

For tilsvarende side om ferdsel i Hjerkinn skytefelt sommeren 2015, se her: www.fylkesmannen.no/ferdselsregler2015

Skyttelbuss til Snøheim
Skal du til Snøheim/Snøhetta i sommer har du mulighet til å kjøre buss inn til Snøheim i perioden fra 27. juni til 5. oktober. Bussen har fem avganger daglig. Informasjon om rutetider, pris o.a. finner du her: Skyttelbuss - rutetider 2014

I 2014 har ingen andre busser anledning til å kjøre etter skyttelbussen med mindre de har egen tillatelse fra Dovrefjell nasjonalparkstyre til å kjøre i nasjonalparken helt fram til Snøheim turisthytte.

Vegene i skytefeltet er for øvrig stengt for motorisert trafikk, med unntak av de som har spesiell tillatelse. Det er tillatt å ferdes til fots og med sykkel i skytefeltet i de periodene det ikke er eksplosivrydding. Av hensyn til villreinen i området vil vi imidlertid oppfordre flest mulig til å ta bussen inn til Snøheim, framfor å gå/sykle: Informasjonsplakat om villrein (vil bli satt opp ved bommen på Hjerkinn).

Ferdselsforbud i perioder med eksplosivrydding
I 1999 vedtok Stortinget å legge ned Hjerkinn skytefelt. Forsvaret vil i perioden 2006-2020 rydde feltet for eksplosiver og fjerne de fysiske sporene etter den militære aktiviteten. Oppryddingen er nødvendig for at det 165 kvadratkilometer store skytefeltet i framtida skal bli en del av verneområdene på Dovrefjell, og for at skytefeltet skal bli trygt å ferdes i. 

I de periodene Forsvaret rydder eksplosiver, må ryddeområdene av sikkerhetshensyn stenges for allmenn ferdsel. Sommeren 2014 blir det forbud mot ferdsel i deler av Hjerkinn skytefelt, inkludert Snøheimvegen. Forbudet gjelder på hverdager (man-fre) i følgende perioder:
• 16. juni-4.juli : Se kart her
• 11.august-22.august: Se kart her
• 1. september-19. september: Se kart her

Les mer om norgeshistoriens største naturrestaurering på www.forsvarsbygg.no/hjerkinn!

Skyttelbussen til Snøheim fra Hjerkinn vil gå også i de periodene det er eksplosivrydding.

Parkering er organisert ved Hjerkinnhus. Parkeringsavgift på kr 50 pr døgn betales til Hjerkinnhus hotell.

Parkering er organisert ved Hjerkinnhus. Parkeringsavgift på kr 50 pr døgn betales til Hjerkinnhus hotell.


Parkering er organisert ved Hjerkinnhus. Parkeringsavgift på kr 50 pr døgn betales til Hjerkinnhus hotell (foto: Forsvarsbygg).


Fylkesmannen fikk i oppdrag å starte verneplanprosessen for tidligere Hjerkinn skytefelt i 2013. Her kan du lese mer: Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt

Aktuelt

Kontaktpersoner

Marit Vorkinn
Tlf. 61 26 62 43

Line Andersen
Tlf. 61 26 60 71

 

 

Ferdselsregler sommeren 2014


Føringer i Statsbudsjettet for 2014

 

 

 

 Skyttelbuss - rutetider 2014


Vis hensyn - ta bussen! 
(veien til Snøheim går rett gjennom et viktig beiteområde for villreinen på Dovrefjell)