20.07.2018

Ytterligere forlengelse av fellingstallatelse på ulv i Nordmarka

Fylkesmannen i Oppland har igjen forlenget skadefellingstillatelsen på én ulv i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og Lunner. Vedtaket er gjort i samråd med Fylkesmannen i Buskerud og med grunnlag i fotodokumentasjon på et viltkamera sist natt. Det er ikke påvist nye skader på husdyr, men det er fortsatt skadepotensiale i området.

Tillatelsen gjelder fram til fredag 3. august 2018 kl. 12.


17.07.2018

Ny forlengelse av fellingstillatelse på ulv i Nordmarka

I samråd med Fylkesmannen i Buskerud har Fylkesmannen i Oppland på nytt forlenget skadefellingstillatelsen på én ulv i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og Lunner.

Tillatelsen gjelder fram til fredag 20. juli 2018 kl. 12.


12.07.2018

Kunngjøring - Vedtak om tillatelse til utfylling av sand ved Stordammen i Drammen kommune

Fylkesmannen i Buskerud har gitt Drammen kommune tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av sand på offentlig badeplass ved Stordammen i Drammen kommune.


11.07.2018

Presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen

Fylkesmannen behandler søknader om erstatning etter avlingssvikt. Landbruksdirektoratet har kommet med en generell veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes. Hensikten er å bidra til å redusere mangelen på grovfôr.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier