06.12.2018

Høring av søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av næringsavfall, EE-avfall og jernskrap ved Stormogen Industriomdråde i Nore og Uvdal kommune

Bekkeseth AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av næringsavfall, EE-avfall og jernskrap på Stormogen Industriområde i Nore og Uvdal kommune. Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til søknaden, jf. Forurensingsforskriften § 36-7 og forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med høringsinnspill til søknaden før vedtak treffes er satt til 1. februar 2019.


03.12.2018

Kvote for jakt på gaupe i 2019

Miljødirektoratet har fastsatt kvote for jakt på gaupe i 2019 i rovviltregion 2 som Buskerud er en del av. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars. 


26.11.2018

Fylkesnytt fra Buskerud 3/2018

Fylkesmannen i Buskerud er ute med nytt nummer av Fylkesnytt på Regjeringen sin nettside. Her finner du artikler om blant annet fjellmat og fjellopplevelser fra Buskerud som deltar på Grüne Woche 2019.


22.11.2018

Det haster for unge kvinner å få gratis HPV-vaksine

Vaksinetilbudet, som ble lansert for to år siden, fases nå ut. I følge Folkehelseinstituttet må unge kvinner som ønsker å benytte seg av tilbudet få satt den første (av i alt tre doser) innen utgangen av desember.  


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier