Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


07.07.2020

På grunn av ferieavvikling vil ekspedisjonene hos Fylkesmannen i Agder tidvis være stengt.

Kontoret i Kristiansand er i perioden 13/7 – 31/7 betjent onsdager og fredager. Stengt fra 3/8 til og med 7/8.     
03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor. Les mer her >
19.07.2020

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19

NAV kontoret kan søke om midlertidig tilskudd for å håndtere økt behov for sosial tjenester og tiltak i kommunene etter lov om sosiale tjenester som følge av konsekvenser av utbrudd av Covid-19

15.07.2020

Tilskudd til aktivitets tiltak for å motvirke ensomhet og tilskudd til aktivitetstilbud og besøksverter

Koronapandemien har rammet mange av våre eldre hardt. På bakgrunn av dette er det nå etablert to tilskuddsordninger som en engangsbevilgning med over 21 millioner til Agder fylke.

01.07.2020

Folk blir syke av økonomiske bekymringer

Fastlegene kan tidlig oppdage økonomiske problemer og henvise til økonomisk rådgivningstjeneste. Forutsetningen er at de spør pasienten og at de henviser til kommunen som har en plikt til å ha en vederlagsfri økonomisk rådgivningstjeneste tilgjengelig.

01.07.2020

Økonomisk råd og veiledningstjenesten ved NAV kontorene i Agder er styrket

Fylkesmannen  har i samarbeid med NAV iverksatt tiltak for å styrke kapasitet og kompetansen på økonomisk rådgivning/ gjeldsrådgivning ved NAV kontorene på Agder.

01.07.2020

Webinar om kvalifiseringsprogrammet

Fylkesmannen inviterer ansatte i NAV lokalkontor til webinar om kvalifiseringsprogrammet.

26.06.2020

Økonomisk råd og veiledningstjenesten ved NAV kontorene er styrket i koronatiden.

De økte økonomiske problemene som folk opplever skaper også helseproblemer.

25.06.2020

Tilskudd til kompetansehevende tiltak sosiale tjenester i NAV 2020

Kommunene inviteres til å søke om kompetansemidler for utvikling av de sosiale tjenestene i NAV

25.06.2020

Tilskudd kompetansehevende tiltak rus- og psykisk helsefeltet 2020

Kommunene og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om kompetanse- og utviklingsmidler.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel