Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor. Les mer her >
26.10.2020

PRESSEMELDING: Fylkesmannen blir statsforvalter

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter.

16.10.2020

Fylkesmannen ber om melding ved Covid-19-smitteutbrudd i sykehjem og omsorgsboliger

Fylkesmannen skal følge opp smittevernet ved sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

15.10.2020

Koronamillioner til videreutdanning av sykepleiere

Distriktsvennlig 20 studiepoengs videreutdanning for sykepleiere ansatt i kommunene i Agder

15.10.2020

Pakkeforløp og samhandling

Vi inviterer til to dagers seminar om pakkeforløp og samhandling.

15.10.2020

Brukerplan samling

Vi inviterer til digital samling med Brukerplan som tema 11.11.20 kl. 1000 – 1215.

09.10.2020

Ledig verv som leder av kontrollkommisjon for distriktspsykiatrisk senter (DPS) i østre Agder.

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1

02.10.2020

Webinarer for ansatte i NAV kontor som arbeider med sosiale tjenester

Fylkesmannens arrangere denne høsten en webinar rekke med fokus på saksbehandling for ansatte i sosialtjenesten. 

30.09.2020

Fylkesmannen skal kontrollere lovligheten av kommunenes tiltak etter smittevernloven

Fylkesmannens lovlighetskontroll skal sikre at kommunens tiltak etter smittevernloven oppfyller lovens krav.

23.09.2020

Webinar om sårbare barn og unge under covid - 19-pandemien

Da covid -19-pandemien inntraff fikk det store konsekvenser for sårbare barn og unge.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel