Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


16.03.2020

KORONAVIRUSET: Fylkesmannens ekspedisjon er stengt!

Vi følger rådene fra Regjeringen – alle våre ansatte jobber hjemmefra. Sentralbordet holder åpent for telefonhenvendelser.
03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor. Les mer her >
20.05.2020

Treningssentre og liknende skal fortsatt holde stengt (yoga, cross-fit, pole-dance mv.)

Den enkelte innehaver er selv ansvarlig for å overholde regelen. Kommunen er tilsynsmyndighet. Brudd på reglene kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Reglene håndheves av politiet.

20.05.2020

Endrete fraværsgrenser for turnusfysioterapeuter

Helsedirektoratet har kommet med en forskriftsendring som gir dispensasjon for økt fravær fra turnustjenesten grunnet covid-19.

13.05.2020

Kommunenes ansvar for feriegjester under pandemien

Etter feilsitering i Tvedestrandsposten ønsker Fylkesmannen å komme med en presisering når det gjelder kommunenes ansvar for feriegjester som har behov for hjemmebaserte tjenester under covid-19 pandemien.

05.05.2020

Fylkesmannens Ungdomsråd om å være ung under korona-epidemien

29. april hadde fylkesmannen videomøte med ungdomsrådet på Teams. Ungdommen fra mange steder i Agder, fortalte hvordan de opplever Covid-19-situasjonen fra sitt ståsted. De fortalte om en ensom tilværelse for en del nå. De trodde at de som strever psykisk, strever enda mer nå. Og at motivasjonen for skolearbeid er dalende, særlig når de ikke vet hvor lenge det skal vare.

04.05.2020

Bli med på nettkurs i håndhygiene!

I anledning Håndhygienedagen 5. mai arrangerer Folkehelseinstituttet (FHI) nettundervisning om Covid-19, bruk av personlig beskyttelsesutstyr og riktig håndhygiene. Hvordan forebygger vi? Og hva gjør vi når smitte er påvist?

30.04.2020

HVA KAN DU SELV GJØRE MED DIN EGEN ØKONOMI FØR DU SØKER SOSIALHJELP?

Koronasmitten betyr dessverre for mange at de mister eller får redusert inntektene sine. Selv om det er etablert inntektsikringsordninger vil inntektene likevel bli lavere, samtidig som de fleste faste utgiftene du har ikke blir færre eller lavere i den situasjonen vi er i nå.

20.04.2020

Ny veileder fra Helsedirektoratet

Helsevirksomheter med en-til-en kontakt

30.03.2020

Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Kommuner som beslutter å innføre slike regler må unngå å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner. Den nye veilederen er førende for Fylkesmannens lovligkontroll av vedtak.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel