Leve hele livet

I mai 2018 kom kvalitetsreformen "Leve hele livet" som har fokus på å skape et mer aldersvennlig Norge. Tidligere reformer har ofte handlet om systemer. Leve hele livet handler om mennesker. Med denne kvalitetsreformen er målet å få en mer gjennomgående og lik helsetjeneste, uavhegig av hvilken kommune en bor i.

Reformen har fem innsatsområder

1. Et aldersvennlig Norge

2. Aktivitet og fellesskap

3. Mat og måltider

4. Helsehjelp

5. Sammenheng og overgang i tjenestene