Tilsyn etter introduksjonsloven i Risør kommune – individuell plan

Fylkesmannen i Agder har gjennomført tilsyn med Risør kommune om individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram, jf. introduksjonsloven § 6 og § 19 første ledd.

Tilsynet er gjennomført ved at vi har mottatt skriftlig dokumentasjon fra kommunen med et utvalg av deltakermapper. Det er også gjennomført intervju med ansatte i kommunen, og vi har hatt samtaler med deltakere i introduksjonsprogram.

Dato:
16. januar 2019 - 29. juli 2019
Sted:
Risør kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Risør kommune

Kontaktpersoner