Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Aust-Agder og Vest-Agder. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt.

Planlagte tilsyn

Fylkesmannen har ihht kapittel 10 A i Kommuneloven en plikt til å samordne statlige tilsyn med kommunesektoren. Her kan du lese mer om samordning av tilsyn

Som en del av samordningen utarbeider Fylkesmannen hvert år en kalender for tilsyn og egenkontroll med kommunene. Her kan du lese mer om kalenderen for tilsyn og egenkontroll med kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder

Her finner du siste oppdaterte kalender for planlagte tilsyn 

Rapporter fra gjennomførte tilsyn

Rapporter fra Fylkesmannens gjennomførte tilsyn på barnevern, NAV kommunale tjenester, sosial- og helseområdet legges ut på http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/

Rapporter fra Fylkesmannens gjennomførte tilsyn på miljøområdet legges ut på http://www.norskeutslipp.no/  

Rapporter fra Fylkesmannens gjennomførte tilsyn på områdene beredskap, barnehage, opplæring, landbruk, introduksjonsprogrammet og krisesenter ligger i kalenderen nedenfor.

Her kan du lese mer om andre statlige tilsynsetaters gjennomførte tilsyn

Her kan du lese mer om rapporter fra revisjonsdistriktene

Arkiv

 

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
Dato Arrangement