Matrikkel og grunnbok stenges i hele landet deler av desember 2019

For å redusere risikoen anbefaler Kartverket som sentral matrikkelmyndighet, at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysingen innen 29. november 2019.

Kartverket, som sentral matrikkelmyndighet, har sendt informasjon til alle kommuner og til kartverkets matrikkelkontakter:

Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.

Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.

Hvorfor?

  • Sikre at kommune‐ og regionreguleringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft
  • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok
  • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere
  • Sikre at andre får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok

Konsekvenser

  • Det er ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr
    bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
  • Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing
  • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen. Egenerklæringsskjema kan sendes på papir.
  • Ingen tinglysing i perioden grunnboka er stengt.

Spørsmål rettes til Kartverket telefon 32 11 80 00.

Les mer om kommune- og regionreformen på: http://www.kartverket.no/kommunereform/