Ny rapport om regionalt folkevalgt nivå

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har mottatt rapport med vurderinger av mulige modeller for det regionale folkevalgte nivået i Norge.

Statsråden sier at rapporten viser hvor tett region-nivået henger sammen med det kommunale nivået og er interessant lesning for alle som er opptatt av hvordan vi skal bygge fremtidens velferdssamfunn.