Fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder slås sammen

Fra 1. januar 2016 slås fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder sammen.

Hensikten er å bygge sterkere faglige miljøer og derved sikre videreutvikling av tjenester til innbyggerne, kommuner og næringsliv, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.