Samisk språkuke 2019            Giellavahkku – Giellavahkko – Gïelevåhkoe – Giällavahkkuo

IYIL2109
IYIL2109 (Foto: IYIL2109)

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt

Når: 21.-27. oktober 2019 (uke 43)
Hvor: Hele landet
Hvem: Absolutt alle er velkommen til å bidra og delta

Hva er Samisk språkuke?
Samisk språkuke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører oppfordres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka. Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på alle samfunnsområder.
Samisk språkuke er en del av Sametingets langsiktige språksatsning – Språkløftet, og er også en del av Sametingets markering av FNs internasjonale år for urfolksspråk.
Samisk språkuke vil være grenseoverskridende, noe som innebærer at det vil være lignende markering på finsk og svensk side av Sápmi.

 

For mer informasjon se vedlagt informasjon og invitasjon under "dokumenter".