Ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

Ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene skal hindre at sjøfuglene blir forstyrret i hekketiden, slik at muligheten for å få fram levedyktige unger blir størst mulig.
Ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene skal hindre at sjøfuglene blir forstyrret i hekketiden, slik at muligheten for å få fram levedyktige unger blir størst mulig.

Vi minner om at forbudet mot å gå i land og ferdes i sjøfuglreservatene langs kysten i Aust- og Vest-Agder, trer i kraft mandag etter palmesøndag. Forbudet gjelder 50 meter ut fra land i reservatene, og det gjelder i perioden 15. april - 15. juli.

Sjøfuglene på Skagerakkysten er i nedgang, og trenger all den ro de kan få gjennom hekkesesongen. Derfor er det forbudt å gå i land eller ferdes nærmere enn 50 meter fra land i sjøfuglreservatene i perioden 15. april til 15. juli.

Respekter ferdselsforbudet!

Fylkesmannen oppfordrer alle til å respektere forbudet mot ilandstigning og ferdsel i sonen nærmere land enn 50 meter i alle sjøfuglreservatene. Vis hensyn til hekkende fugler - også i områder uten ilandstigningsforbud. En stor andel av den totale sjøfuglbestanden hekker utenfor verneområdene.

Kart som viser plasseringen av sjøfuglreservatene langs kysten i Aust- og Vest-Agder.

Kart som viser sjøfuglreservatene langs kysten i Aust- og Vest-Agder. Klikk på kartet for å gå til Naturbase der du kan zoom inn på ønsket reservat og lese mer om området.

 

Dersom fugler opptrer «aggressivt» (skriker og bråker, utfører skinnangrep o.l.) mot besøkende, betyr det at de forsvarer sin reirplass eller unger. Dersom fuglene viser slik atferd skal man trekke tilstrekkelig unna. Er det på en holme, bør man forlate holmen.

Vis varsomhet når du nærmer deg måkeungene, så du ikke skremmer vekk de voksne fuglene (dette bildet er tatt på avstand med teleobjektiv).

Vis varsomhet når du nærmer deg måkeungene, så du ikke skremmer vekk de voksne fuglene (dette bildet er tatt på avstand med teleobjektiv). (Foto: Pål Alfred Larsen / Fylkesmannen i Agder)