Lisensjakt på jerv starter 10. september

Lisensjakt på jerv starter 10. september i Aust- og Vest-Agder. I rovviltregion 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) er kvoten på åtte jerv for hele regionen. I rovviltregion 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder) er kvoten på to jerv for hele regionen.

Rovviltnemnda i region 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) vedtok en kvote på åtte - 8 - jerv samlet for hele regionen, i sitt møte 2. juli 2019. Rovviltnemnda i Region 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder) vedtok en kvote på to – 2 – dyr gjeldende for hele region 2 i møte 17. juni 2019.

Fellingsperioden varer fra og med 10. september til og med 15. februar 2020, men kan avsluttes tidligere ved fylt kvote.

For å kunne delta i lisensfelling må man være registrert lisensjeger, ha avlagt storviltprøve for 2019 og ha grunneiers tillatelse til å drive lisensjakt på hans eiendom.

Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for lisensfellingen minst en gang daglig under fellingsforsøk. Informasjon med opplysning om antall felte dyr og hvor mange dyr som gjenstår på kvoten gis på automatiske telefonsvarere: 

  • Region 1, telefonsvarer lisensfelling jerv: 51 56 89 00.
  • Region 2, telefonsvarer lisensfelling jerv: 32 26 67 00.

Ved felling, eller påskyting, av jerv skal Fylkesmannen i Agder varsles umiddelbart på vakttelefon +47 409 16 574.