Ikke lisensjakt på ulv nå. Den starter 1. desember 2020

Det er bare medlemmer av skadefellingslaget i Vest-Agder som kan delta i den pågående jakta etter skadegjørende ulv.

Det er i dag en gjeldende skadefellingstillatelse på én - 1 - ulv i enkelte kommuner i Agder.
Tillatelsen er gitt til Skadefellingslaget i Vest-Agder ved leder Kjell Magne Larsen.

Kun medlemmer av skadefellingslaget som deltar i skadefellingsforsøket (det vil si er registrert og styrt av skadefellingsleder), kan delta i jakta.

Ordinære jegere som har registrert seg som lisensjegere, har ikke lov å felle ulv.

Ordinær lisensjakt krever grunneiers tillatelse og starter opp 1. desember.