Gjenåpner kvotejakt på gaupe i et begrenset område i Buskerud og Telemark

Området merket 3/1 er det område der gaupejakta er åpnet igjen fra 12. mars 2019.
Området merket 3/1 er det område der gaupejakta er åpnet igjen fra 12. mars 2019.

Leder av rovviltnemnda i Region 2, i samråd med sekretariatet, gjenåpner kvotejakta på gaupe i et begrenset jaktområde som omfatter enkeltkommuner i Buskerud samt Tinn kommune i Telemark.

Jaktområdet består av kommunene Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Krødsherad, Sigdal, Rollag og Nore Uvdal i Buskerud fylke og Tinn kommune i Telemark fylke. Jakta er gjenåpnet fra og med 12. mars. Gjenstående kvote i nytt jaktområde er på 3 gauper, hvorav ei eldre hogaupe.

Med unntak av området med kvotefri jakt er kvotejakta stoppet i de andre kommunene i regionen.