Åpner kvotejakt på gaupe i begrenset område

Kvotejakta på gaupe er åpnet igjen i et begrenset jaktområde som omfatter Åmli kommune i Aust-Agder og fem kommuner i Telemark. Kvoten er fem dyr, hvorav ett voksent hunndyr.

Kvotejakta på gaupe i 2019 ble stanset i begynnelsen av februar etter at kvotene var fylt i alle jaktområdene. Det er nå åpnet for kvotejakt på gaupe i et nytt og avgrenset jaktområde fra og med 9. februar.

Jaktområdet består av kommunene Seljord, Kviteseid, Tokke, Nissedal, Fyresdal, Drangedal og Vinje i Telemark og Åmli i Aust-Agder. Kvoten er fem dyr, hvorav ett voksent hunndyr.

I øvrige deler av regionen er kvotejakt fortsatt stanset.

Kart som viser det nye jaktområdet for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2.

Kart som viser det nye jaktområdet for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2. (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken)