Klippeblåvinge – prioritert art som mister fotfestet i Agder

Sommerfuglen klippeblåvinge er en av de mest truede artene i Norge og er nå bare registrert på to lokaliteter. En av disse er i Tvedestrand.

Klippeblåvinge (Scolitantides orion) er en av Norges mest sjeldne dagsommerfugler. Den fantes tidligere i et belte fra Aust-Agder via Oslofjorden til Østfold og videre inn i Sverige. I dag vet man bare om to lokaliteter henholdsvis i Halden og i Tvestestrand, men det er ikke gjort observasjoner i Tvedestrand siden 2012.

Fylkesmannen forvalter klippeblåvinge som prioritert art etter egen forskrift og forvaltningsstrategi. En del av forvaltningsstrategien består i å drive skjøtsel, kartlegging og informasjon til kommune og grunneiere gjennom Forvaltningsrådet.

Referat fra sist møte i forvaltningsrådet finner du i høyre kolonne under "Dokumenter".