Plukkeaksjon stillehavsøsters 2020

Fylkesmannen i Agder vil åpne for plukkedugnad på utvalgte lokaliteter med stillehavsøsters like etter sommerferien. Alle frivillige organisasjoner kan søke. Søknadsskjema og søknadsfrist blir annonsert ila første uken i august.

VELKOMMEN TIL DUGNAD

Fylkesmannen i Agder har avventet igangsetting av plukkeaksjon mot stillehavsøsters i 2020 i påvente av nye retningslinjer for smittevern. Nå er det åpnet opp for å samle inntil 50 personer dersom det kan oppgis en offisiell arrangør. Dette gjør det mulig å gjennomføre plukkedugnader i løpet av august 2020. Ivaretakelse av smittevern blir en del av planleggingen.

Stillehavsøsters invaderer stadig større deler av vår vakre skjærgård. Plukking har vist seg å være et egna tiltak for å begrense skadevirkningene på natur og friluftsliv på utvalgte steder. Bli med i dugnaden for å rydde våre viktigste naturområder og kjæreste badeplasser. Innsatsen vil bli betalt med inntil 20 000 kr.

Like etter sommerferien vil vi utlyse plukkedugnad på utvalgte lokaliteter. Lokalitetene som blir valgt ut blir de som praktisk sett er best egna, og hvor stillehavsøsters truer viktige natur- og  friluftslivsverdier.  

Alle frivillige organisasjoner kan søke. Søknadsskjema og -frist blir annonsert ila første uken i august. Plukkingen må utføres innen 15. september. Er dette aktuelt for ditt lag/forening ta gjerne kontakt for spørsmål rundt dugnaden. Vi tar også imot innspill til lokaliteter med stillehavsøsters hvor det er konflikt med naturverdier/friluftsområder og som er egna for plukking.

Kontakt miljørådgiver Marie Bjelland, e-post: bjmar@fylkesmannen.no, mobilnr.: 980 20247

Stillehavsøsters til venstre og flatøsters til høyre. Merk at stillehavsøsters her en mer langstrakt form og taggete, skarp kant.

Stillehavsøsters til venstre og flatøsters til høyre. Merk at stillehavsøsters her en mer langstrakt form og taggete, skarp kant. (Foto: Torjan Bodvin / Havforskningsinstituttet)

 
Stillehavsøsters til venstre og flatøsters til høyre. Merk at stillehavsøsters her en mer langstrakt form og taggete, skarp kant. Foto: Torjan Bodvin, Havforskningsinstituttet.

Hvordan plukke?

Stillehavsøstersen finnes i våre områder helt i fra fjæresteinene og ned til rundt 2 meters dyp. Det betyr at mye kan nås uten bruk av dykkerutstyr, men på grunn av sjøtemperaturen bør det vurderes bruk av våtdrakt. Det er også mulig å benytte båt og en stålrive eller krabbehåv ved rydding av de dypere forekomstene. På bløtbunn har også seilbrett og kanoer vist seg som hensiktsmessige farkoster for å komme til østersen. Stillehavsøsters som har festet seg på fjell, må som regel knuses på stedet, isskyffel, spett eller en annen form for stålstang er redskaper som egner seg for dette.

Vi håper dere ønsker å bli med på årets bidrag for å redusere spredningen av stillehavsøsters!