Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskuddsmidler til opprydding av marin forsøpling 2021

Miljødirektoratet har lyst ut tilskuddsmidler for opprydding av marin forsøpling. Fristen for å søke er 20. januar 2021.

Publisert 12.01.2021

Miljødirektoratet har i år 70 millioner kroner som skal fordeles på ulike opprydningsprosjekter og forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Nytt av året er at det innføres krav om at alle prosjekter som ønsker å rydde i verneområder i forbindelse med søknadsprosessen må ta kontakt med forvaltningsmyndighet for verneområdet. Dette skal sikre at ansvarlig forvaltningsmyndighet blir kjent med planene om opprydding.

Store, samordnede prosjekter som sikrer regional og nasjonal organisering av ryddeaksjoner har høy prioritet i 2021, men det kan også søkes om forebyggende tiltak og mindre oppryddingstiltak langs kysten og vassdragene.

Følgende kan søke om tilskudd:

  • Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.
  • Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak.
  • Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd.

Spørsmål om tilskuddsordningen eller om de nye føringene kan sendes til tilskuddmf@miljodir.no

Mer informasjon finner du på miljødirektoratet.no.

Lenke til miljødirektoratets søknadssenter finner du i kolonnen til høyre.