Miljøvernavdelingens strandryddedag 2020

Strandryddedagen ble gjennomført i samarbeid med Skjærgårdstjenesten og Statens Naturoppsyn.
Strandryddedagen ble gjennomført i samarbeid med Skjærgårdstjenesten og Statens Naturoppsyn.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført sin årlige strandryddedag ute på Ytre Tronderøya i Lillesands vakre skjærgård. Det ble mange kilo søppel ut av to timers aktiv plukking. 

Marint søppel og forsøpling av havområdene våre er en stor global utfordring. Foruten å stoppe tilførsel av søppel, er strandrydding en effektiv oppryddingsmetode som gir gode resultater på relativt kort tid. Fylkesmannens miljøvernavdeling gjennomfører årlig en strandryddedag for sine medarbeidere, og i år ble Ytre Tronderøya i Lillesand valgt ut som plukkedestinasjon. Øya er en populær utfartsøy for sommergjester, og man skulle kanskje tro at her var det relativt lite søppel.

Vi fant mye impregnert tremateriale som hadde drevet i land i bukter og viker, og veldig mye taurester og fiskerirelatert avfall som var delvis nedgravd i grunne mudderområder og i vegetasjon. Utfordringen med tau er at de vikler seg godt inn i røtter, busker og vegetasjon, og gradvis over tid fragmenteres i stadig mindre biter. De mindre filamentene kan forveksles med mat av fisk og fugl, noe som kan føre til at dyrene fyller magen sin med ufordøyelig "mat", og gradvis sulter i hjel. Derfor er det viktig at vi alle gjør litt, slik at vi sammen kan gjøre mye for å bekjempe problemet med marin forurensning. 

 

Årets TV-aksjon er til inntekt for WWF og deres arbeid med marin forsøpling. Fylkesmannens miljøvernavdeling oppfordrer alle til å bli med!