Tillatelse til oppdrettsanlegg for blåskjell i Sagebukta, Kvinesdal

Fylkesmannen har gitt Listerskjell AS utslippstillatelse til etablering av oppdrettsanlegg for blåskjell i Sagebukta. 

Tillatelsens rammer åpner for produksjon av inntil 200 tonn blåskjell per år. Se de vedlagte dokumentene for utfyllende informasjon.