Sjøaure i fokus - lær mer på seminar

Forvaltning av sjøaurebestandene og leveområdende deres er tema for to spennende seminarer på Agder i mars.

Sjøauren er en viktig art i store og små vassdrag på Agder. I mange laverliggende vassdrag langs kysten og i sidebekker til de store elvene har sjøauren klart seg gjennom tiår med forsuring. Noen kystvassdrag har hatt kalkholdige løsmasser i nedbørfeltet som har sikret vannkvaliteten, mens omfattende kalkingsvirksomhet har reddet mange andre bestander.

Men sjøauren er også truet av andre miljøbelastninger. Utbygging, bekkelukking, hugging av kantvegetasjon og mange andre inngrep kan skade. Og flere vassdrag har allerede blitt utsatt for inngrep som har redusert produksjonen av sjøaure.

Heldigvis er interessen for å gjøre en innsats stor i mange miljøer. Det jobbes godt og mange prosjekter er gjennomført, mens flere er på trappene. For å spre kunnskap arrangeres det nå to seminarer i vårt område i løpet av mars måned.

 

Sjøørret-seminar, 23. og 24 mars 2017, Strand Hotel, Fevik.

Dette er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, UiA, Havforskningsinstituttet, NIVA, Norges JFF og Centre for Coastal Research. Vi ønsker velkommen til interregionalt seminar om kunnskap om og forvaltning av sjøørret. Vi vil utveksle erfaringer og diskutere hva vi kan lære av hverandre i Danmark, Sverige og Norge.

Foredragene fra sjøørretseminaret på Strand hotel Fevik.

 

Sjøørretseminar - Lista 7.-8. april 2017, Farsund fjordhotell.

Arrangører er Norges jeger og fiskerforbund i samarbeid med Farsund kommune. Det vil i første rekke rettes søkelys på praktiske tiltak for å kunne istandsette og øke produsjonen i sjøørretførende bekker. Seminaret kan har stor nytte for både rettighetshavere, offentlige myndigheter, fiske- og naturinteresserte. Deler av seminaret er gratis

Påmeldingsfrist: 17.mars. Påmeldingsskjema finner du her, og det sendes til vestagder@njff.no.