Laksefiske i Lygna oppstrøms Kvåsfossen - sjekk om laksen er merka!

Laksen som passerer fisketrappa i Kvåsfossen er merket med elektroniske merker. Fiskere bes om å kontrollere laks de fanger, dette kan gjøres ved Kvåsfossen Sørnorsk laksesenter.

Laksefisket i Lygna oppstrøms Kvåsfossen starter 13. juli i 2016 sesongen. Laksetrappa i Kvåsfossen har siden sommeren 2014 gjort det mulig for laks og sjøørret å komme rundt fossen og ta i bruk elva videre oppover dalen. Ovenfor Kvåsfossen er det ingen fosser som hindrer laksen i å gå forbi kalkingsanleggene ved Gysland og Birkeland og videre inn i den ukalkede delen av vassdraget.

Merking av laks

For å undersøke om laksen går inn i den ukalkede delen av vassdraget, har Fylkesmannen satt igang merking av oppvandrende fisk og registrering av fiskepasseringer ved kalkingsstasjonene.

Fjordservice Flekkefjord AS gjennomfører oppdraget for Fylkesmannen i samarbeid med Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Forsøket ble igangsatt 6. juli i år med godkjenning av Mattilsynet. Merkingen gjøres med samme metode som ID-merking av kjæledyr.

Et såkalt PIT-merke av 23 millimeters størrelse er satt inn i buken på fisken. Signaler fra PIT-merket leses av når fisken passerer antenner som er satt opp på ulike steder i vassdraget. På denne måten kan vi følge hver av de merkede laksene og se hvordan de beveger seg i elva.

Fiskere som får laks og sjøørret kan komme innom med fangsten i besøkssenteret i Kvåsfossen for å få lest av merket og få opplysninger om fisken som ble registrert på merketidspunktet.

Figur 1. PIT-merke, 23 millimeter langt Figur 2. Håndholdt avlesningsverktøy for PIT-merker

Resultatene fra merkeprosjektet vil bli løpende publisert i samarbeid med Sørnorsk laksesenter Kvåsfossen.

Mer informasjon

  • Informasjon om fisket og fiskereglene for Lygna oppstrøms Kvåsfossen finner du i vedlagte fiskekart (se høyre kolonne).
  • Kontaktperson hos Fjordservice: Trond Rafoss, tlf. 900 26 519
  • Kontaktperson hos Fylkesmannen: Pål Alfred Larsen, tlf. 38 17 62 16