Foredragene fra sjøørretseminaret på Fevik 23.-24. mars 2017

Foredragene fra det interregionale seminaret om sjøørret som ble avviklet på Strand hotel Fevik 23. og 24. mars 2017, er nå tilgjengelige her.

Her finner du alle foredragene fra det interregionale sjøørretseminaret med vekt på kunnskap om og forvaltning av sjøørret.

Seminaret var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Havforskningsinstituttet (HI), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) og Centre for Coastal Research ved Universitetet i Agder (UiA).