Foredrag om fisk, kalking og vassdragsforvaltning

Her finner du lenker til foredrag fra fagsamlinger, kurs og seminarer om fisk, kalking og andre vassdragstilknyttede emner som Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har arrangert eller vært medarrangør til.

Foredrag fra TEFA-seminaret i Kristiansand 8. mars 2018

Foredrag fra sjøaureseminaret på Fevik 23. og 24. mars 2017

Foredrag fra TEFA-seminaret i Kristiansand 9.mars 2017

Foredrag fra TEFA-seminaret i Kristiansand 10. mars 2016

Foredrag fra oppstartseminaret for «Krafttak for laksen i sør» 3. og 4. november 2014