Foredragene fra TEFA-seminaret 2018

Årets TEFA-seminar 8. mars ble en suksess. Det var over 100 påmeldte som fikk med seg en rekke gode foredrag om forsuring, kalking, fisk, elvemusling og krypsiv samt erfaringer etter den store flommen i oktober 2017. Foredragene er nå tilgjengelige her.

 1. Utvikling og status for kalkingsbevilgningene.
  og
 2. Elvekalking: Oppnår vi målene? Hva viser tiltaksovervåkingen fra 2016?
  Seksjonssjef Kjetil Lønborg Jensen, Miljødirektoratet
 3. Innsjøkalking: Oppnår vi målene? Bunndyr som indikator for måloppnåelse.
  Fiskeforvalter Birgit Solberg, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 4. Elvemuslinger i lys av forsuring og kalking.
  Forsker Bjørn Mejdell Larsen, Norsk institutt for naturforskning
 5. Flom i Sørlandsvasdragene. Hvilke virkninger har flom på utøvelse av laksefiske?
  Fiskeforvalter Frode Kroglund, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 6. Er kalkingsmetodikken god nok i flom? Hvor lenge tåler fisken en overskridelse av pH-målene?
  Fiskeforvalter Frode Kroglund, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 7. Hvordan drifte kalkdoserere i flom?
  Skogsjef Øyvind Jorstad, Marnardal kommune
 8. Hva vet vi om problemvekst av krypsiv?
  Forsker Therese Fosholt Moe, Norsk institutt for vannforskning
 9. Macro- og mikroplast utgikk på grunn av sykdomsforfall
 10. Erfaringer fra flommen oktober 2017.
  Organisasjonssjef Finn Aasheim, Norges Bondelag, Agderkontoret.
 11. Erfaringer fra flommen i Songdalselva, Søgne oktober 2017.
  Espen Halvorsen, Søgne