Tilskudd til drift av beitelag 2020

Sauesanking i Valle.
Sauesanking i Valle. (Foto: Kjellfrid Straume / Fylkesmannen i Agder)

Organisert beitebruk – søknadsfrist 15. november.

For å kunne søke om tilskudd til drift av beitelag må foretakene være organisert i beitelag godkjent av kommunen. Beitelagene må bestå av minst to aktive medlemmer og 150 sau/lam/geit eller 50 storfe/hest på utmarksbeite. Det er også andre krav til drift av beitelaget, se veileder s. 10 og rundskriv 2020-2.

Foreløpig tilskuddssats er kr 15 pr. småfe, storfe og hest som er sluppet på beite. Endelig tilskuddssats blir bestemt i januar 2021.

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn.

Lenke til veiledning på nettsidene til Landbruksdirektoratet.