Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Fylkesmannen gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


29.06.2020

Stor aktivitet i skogen i 2019

Rekordhogst og mye skogplanting – behov for mer ungskogpleie.

15.06.2020

Tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket

Midlertidig forskrift for 2020 fastsatt.

13.05.2020

Koronasituasjonen – informasjon til bønder og skogeiere

Nyhetsbrev per 13. mai 2020 fra aktører innen landbrukssektoren i Agder.

06.05.2020

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

På grunn av koronasituasjonen er det innført ekstra tilskudd på 1,30 kr per plante.

13.02.2020

Tilskudd innen skogbruk

Fra 1. januar 2020 overtok kommunene forvaltningen av tilskuddet til landbruksvei, et av tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

12.02.2020

Stor interesse for trebruk i Agder

Mange ville lære om trefjøs og trebygg på seminara Tre i Setesdal og Landbruksbygg i tre.

09.12.2019

Autorisasjonskurs – plantevern

Norsk landbruksrådgiving Agder holder flere kurs i perioden 27. februar–30. april 2020. Kursene 12. mars–13. april er avlyst.

01.10.2019

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 15. november 2019.

13.09.2019

Tidlig høst for lauvskogen skyldes soppangrep

Fylkesmannen har fått mange spørsmål om gulning av lauvskogen.

30.04.2019

Bekymring for tørkeskader og barkbilleangrep

Grantrær har blitt brune i toppen og nedover krona.

Flere nyheter