Prosjekttilskudd innen landbruk og næringsutvikling

Midler til utviklings-, tilretteleggings- og informasjonstiltak innen næringsutvikling, miljø og økologisk landbruk.


Utrednings- og tilretteleggingsmidler

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Innovasjon Norge forvalter midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket.

Fylkeskommunen forvalter midlene til kompetanse, rekruttering og likestilling.