Unike opplevelser fra Lista fyr til Varnes fyr

Lista fyr.
Lista fyr. (Foto: Tore Haus / Fylkesmannen i Agder)

Program for feiring 16. juni – Vita Velo tursykkelvei, Kyststien og Utvalgte kulturlandskap.

Lista fyr:
08.00–10.00: Ringmerking av fugler på fuglestasjonen.
10.00–12.00: Guiding, Sørlandsutstillingen og Havmonsterutstilling v/
skoleelever.
12.00: Offisiell åpning Vita Velo. Borhaug musikkorps spiller.

Lista fyr–Nordberg Fort:
12.30: Syklende og gående guides på Vita Velo-traseen.
12.30–14.00: Busstransport fra Lista Fyr til Nordtun (Nordberg)

Verevågen:
13.00: Farsund Shantykor.

Nordberg Fort:
13.00: Kafekonsert med Mi-Tri.
14.00: Feiring av 10-årsjubileum for Museet på Nordberg og Utvalgt kulturlandskap + Utvidelse av Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista.
15.00: Konsert med Borhaug musikkorps
15.00–17.00: Diverse aktiviteter og salg av kortreist mat.

Nordberg–Jølle–Varnes fyr:
Fra 15.30: Sykkeltur med guider og busstransport til Varnes. Siste km til fots i kupert terreng.

Pennefeltet:
15.30: Kjuringhoist/bukkehorn ved Sverre Eftestøl.
15.00–17.00: Arkeolog Snorre Haukalid.

Jølle:
15.00–17.00: Åpen espressobar.
16.00: Intimkonsert med Anija Wormsen og Issa Molina.

Varnes fyr:
18.00–19.00: Konsert med Lars Jakob Rudjord og Kathrine Schiøtt.

Varnes:
Fra 19.30: Busstransport tilbake Nordtun og Lista fyr.