Utvalgte kulturlandskap

Husene på Furøya.
Husene på Furøya. (Foto: Flemming Nielsen)

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er ei oppfølging av nasjonale mål om å ta vare på kulturlandskapet. Dette er et samarbeid mellom landbruks- og miljøvernmyndighetene. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. Alle fylker har minst et område.

Tunet på Rygnestad.

Tunet på Rygnestad. (Foto: Lisbeth Svendsen Kismul / Fylkesmannen i Agder)

For Aust-Agder er Rygnestad og Flateland i Valle og Furøya i Tvedestrand valgt ut. 

For Vest-Agder er Vest-Lista i Farsund valgt ut.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du til høyre.

Vest-Lista i Farsund.

Vest-Lista i Farsund. (Foto: Lisbeth Svendsen Kismul / Fylkesmannen i Agder)