Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


25.09.2020

Midler til forprosjekter innen grøntsektoren

Økt etterspørsel og bærekraftstrategi – søknadsfrist 28. oktober.

15.09.2020

Nyttig samarbeid i Jordbrukets beredskapsforum

Referat fra møtet i Arbeidsutvalget 9. september.

02.09.2020

Agder fylkeskommune gir «korona-tilskudd» til grøfting

Det kan gis 2000 kr per dekar eller 30 kr per løpemeter i tillegg til statlig tilskudd. 17. september 2020 melder fylkeskommunen at midlene allerede er oppbrukt.

17.07.2020

Landbruks- og matministeren til Grimstad

Tirsdag 21. juli besøker Olaug Bollestad NIBIO Landvik og bonde Ole Didrik Stensohn. Tema er norsk planteproduksjon.

Ny versjon av smittevernveileder for grøntprodusenter

Koronavirus: Mattilsynet informerer om smittevern til produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet. Fra 6. juli er det åpnet for at testing kan erstatte karantene i noen tilfeller.

24.06.2020

Autorisasjonskurs for plantevernmidler i koronatider

Våren 2020 ble opplegget raskt enderet til nettbaserte kurs og hjemmeeksamen.

22.06.2020

Endra krav til avstand fra vann ved bruk av plantevernmidler

Kravene er nå mer differensiert etter plantevernmiddel, utstyr og teknikk.

13.05.2020

Koronasituasjonen – informasjon til bønder og skogeiere

Nyhetsbrev per 13. mai 2020 fra aktører innen landbrukssektoren i Agder.

22.04.2020

Koronasituasjonen – ny risikoavlastning for grøntprodusentene

Kan søke erstatning for avlingssvikt ved mangel på arbeidskraft i innhøstingssesongen 2020.

14.04.2020

Utvikling og status i jordbruket i Agderfylkene 2019

Etter høy aktivitet i 2018, er bildet mer sammensatt for 2019.

Flere nyheter