Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2020

Sau, Homme i Setesdal.
Sau, Homme i Setesdal. (Foto: Kjellfrid Straume / Fylkesmannen i Agder)

Kommuner og vaktdistrikt kan søke stimuleringstilskudd for å sikre en stabil tilgang til veterinærtjenester – søknadsfrist 25. mars.

Stimuleringstilskudd skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder. 

Fylkesmannen i Agder har 1 040 000 kr til fordeling i 2020.

De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringsstøtte, driftsstøtte og støtte til å opprettholde kommunale veterinærstillinger hvor den ansatte også kan bidra til å løse ulike oppgaver i kommunen, hvor veterinærens kompetanse kommer til anvendelse.

Alle kommuner kan søke. Flere kommuner kan samarbeide og sende felles søknad for et vaktdistrikt. Da er det vaktdistriktets administrasjonskommune som skal søke.

Nytt i år: Søknad for 2020 og rapport for 2019 (for de som fikk midler i 2019) sendes på skjema som finnes i Agros: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning.

Søknadsfrist: 25.03.2020.

Fylkesmannen vil prioritere stimuleringstilskudd til

  • kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer og/eller med lavt dyretall og en krevende infrastruktur
  • kommuner som har vanskeligheter med å rekruttere og beholde veterinærer og som har eller vil etablere hensiktsmessige tiltak for å avhjelpe situasjonen

Mer informasjon finner du i Rundskriv 2019-43: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020, på Landbruksdirektoratets nettsider.