Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


23.01.2020

Arealbarometer for Agder

1,5 % av fylkets areal er jordbruksareal, og grasproduksjon dominerer.

19.12.2019

Vi holder stengt julaften og nyttårsaften

24. og 31. desember vil Fylkesmannen i Agder være stengt for publikumshenvendelser. Vi holder åpent den 27. og 30. desember.

13.12.2019

Stor interesse for fjøs bygd i tre

Mange på åpning av nytt fjøs på Evje 12. desember – kurs om landbruksbygg i tre 21. januar.

09.12.2019

Autorisasjonskurs – plantevern

Norsk landbruksrådgiving Agder holder flere kurs i perioden 27. februar–30. april 2020.

06.12.2019

Etterspørsel etter økologiske råvarer fra Agder

Mange kom for å høre om mulighet for lokal verdiskaping på Økoløft-møtet i Søgne 2. desember.

25.11.2019

Årets juletrær 2019 på Agder er kåret

Trygve Haraldstad og Jan Ellingsen sine trær går videre til landsfinale på Torvet i Kristiansand 30. november.

15.11.2019

Mentorordninga i landbruket

Ferske bønder kan få en erfaren kollega som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år.

15.11.2019

Møte om produksjons- og markedsmuligheteter for økomat

Landbrukets økoløft inviterer til Søgne videregående skole 2. desember kl. 16.30.

14.11.2019

Arkitektonisk perle for folk og fe vant BU-prisen for Vest-Agder

Fra Knut Olaf Reiersens langhus har gjestene panoramautsikt til Nordsjøen og Listas fugleeldorado.

13.11.2019

Førstehjelpskurs for Inn på tunet-tilbydere

Inn på tunet Sørlandet SA arrangerer kurs på Mjåland gård 27. november kl. 17.00.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel