BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200129T153000 DTSTAMP:20200129T050847Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200128T100000 LOCATION:Scandic Stavanger Forus SEQUENCE:0 SUMMARY:Regional samling forberedende voksenopplæring UID:5490c084-ce9e-4f0a-8559-2c11915de1b7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kompetanse Norge arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Agder regional samling for læ\;resteder som deltar i forsø\;ket med modulstrukturert opplæ\;ring p&ar ing\; nivå\;et under videregå\;ende opplæ\;ring.

< /div>
Frist: 15.12.2019 00:00
Lenk e: https://www.fy lkesmannen.no/agder/Kurs-og-konferanser1/2020/01/regional-samling-forbere dende-voksenopplaring/
Arrangør: Kompetans e Norge og Fylkesmannen i Agder
Målgruppe: Lær ere som deltar i forsøket. Rektor/ledelse og prosjektleder er også velkom men til å delta
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Regional samling forberedende voksenopplæring TRIGGER:-PT10H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR