BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200108T140000 DTSTAMP:20200129T044109Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200108T090000 LOCATION:Buen kulturhus i Mandal SEQUENCE:0 SUMMARY:Det å reise er å vaske øynene UID:eef02119-fa74-4a77-a5e1-b19ce8d4bafe X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Velko mmen til seminar på\; Buen kulturhus i Mandal.

\n

januar 2020

Frist: 03.01.2 020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/agder/Kurs-og-konferanser1/2020/01/det-a-re ise-er-a-vaske-oynene/
Arrangør: KUBA/Fylk esmannen i Agder
Målgruppe: Ansatte i barnever ntjenesten\, helsestasjonen\, familiesenter\, PPT og andre som jobber med barn og unge i kommunen.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Det å reise er å vaske øynene TRIGGER:-P10DT10H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR