BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190607T130000 DTSTAMP:20190921T041853Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190606T090000 LOCATION:Strand Hotel Fevik SEQUENCE:0 SUMMARY:Prosjektsamling - Habilitering/rehabilitering UID:c282c6ae-6bad-4f88-a185-483f66be676e X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tilskudd til styrking av habiliter ing og rehabilitering er ett av tiltakene i Opptrappingsplan for habilite ring og rehabilitering 2017 &ndash\; 2019. Siden vi er nå\; inne i d et siste å\;ret i opptrappingsplanen arrangerer Fylkesmannen en ny p rosjektsamling. Vi ø\;nsker å\; fokusere på\; avslutning/ implementering\, og på\; hva som er suksessfaktorene for å\; ly kkes med å\; nå\; må\;lsetningen med prosjektet.

Frist: 27.05.2019 16:00
Lenke: https://www.fylkesma nnen.no/agder/Kurs-og-konferanser1/2019/06/prosjektsamling---habilitering rehabilitering/
Arrangør: Fylkesmannen i A gder
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Prosjektsamling - Habilitering/rehabilitering TRIGGER:-P53DT10H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR