BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190612T160000 DTSTAMP:20190826T055821Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190611T090000 LOCATION:Scandic Sørlandet SEQUENCE:0 SUMMARY:Kurs i Motiverende intervju UID:e247e072-b06b-40f8-9e96-0af905ce9b8a X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Motiverende Intervju er en klients entrert og må\;lorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting o g ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. St udier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring.

< strong>Frist: 11.06.2019 09:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/agder/Kurs-og-k onferanser1/2019/06/kurs-i-motiverende-intervju/
Ar rangør: Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder\, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold og Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Målgruppe: Ansatte i kommuner inkludert NAV og sp esialisthelsetjenesten som har kompetanse innenfor rus- og psykisk helsef eltet og som har sitt daglige virke knyttet til arbeid med rusmiddelavhen gige og/eller psykiske helseproblemer.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Kurs i Motiverende intervju TRIGGER:-P37DT23H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR