BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190619T143000 DTSTAMP:20190921T041745Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190619T090000 LOCATION:Kommer senere SEQUENCE:0 SUMMARY:Fagdag kvalifiseringsprogrammet UID:0baf81c5-e849-4d33-adf1-81451acf0e0f X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kvalifiseringsprogrammet er et vik tig virkemiddel for at mennesker med behov for tett og individuell tilret telegging kommer inn i arbeidslivet.

Frist: 03.06.2019 15:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/agder/Kurs-og-konferanser1/2019 /06/fagdag-kvalifiseringsprogrammet3/
Arrangør: Fylkesmannen i Agder og NAV Fylke
Målgruppe: Saksbehandlere i NAV med ansvar for KVP
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Fagdag kvalifiseringsprogrammet TRIGGER:-P46DT22H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR