Statsbudsjettet 2020 og kommunene på Agder: Hvordan slår det ut?

Omkring 50 ordførere, rådmenn og økonomisjefer fra kommunene i Agder var tirsdag samlet på Scandic Sørlandet i Sørlandsparken til felles informasjonsmøte om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl ønsket velkommen og ga ordet til statssekretær Thorleif Fluer Vikre fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som presenterte kommuneopplegget. Presentasjonen ligger i kolonnen til høyre.

  

Stein A Ytterdahl.JPG

Stein A Ytterdahl.JPG

   

Etter statssekretærens innlegg ble det streamet kommentarer fra KS hovedkontor i Oslo. Direktør for interessepolitikk, Helge Eide kommenterte, sammen med avdelingsdirektør for kommuneøkonomi Rune Bye, de viktigste elementene i budsjettforslaget.

Deretter var det kommentarer og spørsmål fra salen. Digitalisering, refusjonsordningen for særlig ressurskrevende omsorgstjenester og forslaget om å overføre skatteinnkrevingen fra kommunene var noen av temaene som ble berørt.

Styreleder i KS Agder Janne Fardal Kristoffersen avsluttet møtet.