Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


02.01.2020

Prosjektskjønn 2020

Fylkesmannen i Agder skal i 2020 fordele 7,75 mill. kroner av ordinære skjønnsmidler til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.  

09.12.2019

Matrikkel og grunnbok stenges i hele landet deler av desember 2019

Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager. Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.

09.10.2019

Statsbudsjettet 2020 og kommunene på Agder: Hvordan slår det ut?

Omkring 50 ordførere, rådmenn og økonomisjefer fra kommunene i Agder var tirsdag samlet på Scandic Sørlandet i Sørlandsparken til felles informasjonsmøte om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

21.05.2019

Fylkesmannens vårkonferanse for ordførere og rådmenn og lokalt informasjonsmøte om Kommuneproposisjonen for 2020

15.mai 2019 arrangerte Fylkesmannen i Agder til vårkonferanse for ordførere og rådmenn på Scandic Bystranda i Kristiansand. Som en del av møtet inngikk også Lokalt informasjonsmøte om Kommuneproposisjonen for 2020, som Fylkesmannen arrangerte i samarbeid med KS Agder.

14.12.2018

Kommunereformen 2020 på Agder

Statusgjennomgang for kommunesammenslåingene. Velkommen til møte 12. februar 2019.

28.11.2018

Regjeringen med 9,5 millioner i ekstraordinære skjønnsmidler til Agder

Kompensasjonen skal bidra til å dekke kommunenes kostnader i akuttfasen under flommen, og opprydning i etterkant, samt tilskudd til gjenoppbygging av skadet infrastruktur.

16.11.2018

Men kommunereformen er ikke død…

Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland med tydelig tale på Fylkesmannens ordfører og rådmannsmøte.

26.10.2018

Vasstrukken, nedsnødd, nedbrent og nedblåst!

Flere ekstraordinære hendelser på Agder 2017-18 har medført en økning i utbetaling i ekstraordinære skjønnsmidler fra staten.

05.09.2018

Konferanse om digitale konsekvenser av regionreformen

Regionreformen gir blant annet konsekvenser for de mange offentlige IKT-systemene i kommunene, også i de som ikke berøres av kommunereformen. Fylkesmannen var nylig medarrangør på en konferanse om dette for kommunene i Agder.

22.06.2018

PRESSEMELDING: Fylkesmannens nye lokaler i Arendal

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har nå besluttet å gå i eksklusive sluttforhandlinger med Arendal eiendom med alternativet «Fløybyen».

Flere nyheter Få nyhetsvarsel