Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


14.12.2018

Kommunereformen 2020 på Agder

Statusgjennomgang for kommunesammenslåingene. Velkommen til møte 12. februar 2019.

28.11.2018

Regjeringen med 9,5 millioner i ekstraordinære skjønnsmidler til Agder

Kompensasjonen skal bidra til å dekke kommunenes kostnader i akuttfasen under flommen, og opprydning i etterkant, samt tilskudd til gjenoppbygging av skadet infrastruktur.

16.11.2018

Men kommunereformen er ikke død…

Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland med tydelig tale på Fylkesmannens ordfører og rådmannsmøte.

26.10.2018

Vasstrukken, nedsnødd, nedbrent og nedblåst!

Flere ekstraordinære hendelser på Agder 2017-18 har medført en økning i utbetaling i ekstraordinære skjønnsmidler fra staten.

05.09.2018

Konferanse om digitale konsekvenser av regionreformen

Regionreformen gir blant annet konsekvenser for de mange offentlige IKT-systemene i kommunene, også i de som ikke berøres av kommunereformen. Fylkesmannen var nylig medarrangør på en konferanse om dette for kommunene i Agder.

22.06.2018

PRESSEMELDING: Fylkesmannens nye lokaler i Arendal

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har nå besluttet å gå i eksklusive sluttforhandlinger med Arendal eiendom med alternativet «Fløybyen».

23.03.2018

Hovlandsdalen overføres til Evje og Hornnes kommune fra 1. januar 2019

Fylkesmannens vedtok ny kommunegrense i området i brev datert 21. mars 2018.

19.01.2018

Overføring av Hovlandsdalen fra Birkenes kommune til Evje og Hornnes kommune

Høring før endelig vedtak om ny kommunegrense

01.09.2017

Sikker melding til Fylkesmannen

Du kan no sende melding og saksdokument til oss ved hjelp av skjemaløysinga Melding til Fylkesmannen

15.06.2017

Felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og Songdalen

Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner avholder felles kommunestyremøte på Scandic Bystranda 20. juni.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel