Søknader om tillatelse til mudring av krypsiv på 28 lokaliteter


Høringsfrist 28. september 2018 15:45

Tiltaksgruppa mot krypsiv i Agderfylkene søker om tillatelse til mudring av krypsiv på 28 lokaliteter i Mandalselva, Otra og Sira-Kvina.

Krypsivet skal fjernes maskinelt og legges på land til kompostering. Det påregnes noe lokal forurensning ved oppvirvling av muddermasser under arbeidene.

Fylkesmannen ber om innspill til søknaden innen 28. september.

Vurderingene av hver lokalitet og søknadene er ordnet vassdragsvis i tabellen under. Klikk på områdenavnet for å laste ned vurderingen av området og klikk på lenken Søknadsskjema i høyre kolonne i samme rad for å laste ned søknaden om mudringstillatelse.

Nedre Otra:

Nr Tiltaksområde med vurdering Kommune Søknad
13 Monen Vennesla Søknadsskjema-13
19 Ludefladen Vennesla

Søknadsskjema-19

20 Støa - Venneslaheimen Vennesla Søknadsskjema-20
21 Støa Ridesenter Vennesla Søknadsskjema-21
22 Støa badeplass Vennesla Søknadsskjema-22
23 Støa sør Vennesla Søknadsskjema-23
25 Moseidstranda nord Vennesla Søknadsskjema-25
26 Moseidstranda Vennesla Søknadsskjema-26
27 Moseidstranda bygg Vennesla Søknadsskjema-27
28 Moseidstranda - liten strand Vennesla Søknadsskjema-28
29 Moseidstranda øst Vennesla Søknadsskjema-29
30 Ringvegen strand Vennesla Søknadsskjema-30
36 Hornnestangen Vennesla Søknadsskjema-36
39 Kvarstein Vennesla Søknadsskjema-39

Øvre Otra:

Nr Tiltaksområde med vurdering Kommune Søknad
49 Skeievja  Bygland Søknadsskjema-49
51 Krokevja - Austad  Bygland Søknadsskjema-51
52 Heistad  Bygland Søknadsskjema-52
53 Lunden  Bygland Søknadsskjema-53
54 Fadde  Bygland Søknadsskjema-54
55 Sordal  Bygland Søknadsskjema-55
57 Kåvelkrone  Bygland Søknadsskjema-57

Mandalselva:

Nr Tiltaksområde med vurdering Kommune Søknad
2 Sveindal midt  Audnedal Søknadsskjema-2
7 Mannflåvann sør  Marnardal Søknadsskjema-7
8 Mannflåvann sørvest  Marnardal Søknadsskjema-8
9 Mannflåvann vest  Marnardal Søknadsskjema-9

Sira og Kvina:

Nr Tiltaksområde med vurdering Kommune Søknad
67  Straumland  Kvinesdal Søknadsskjema-67
69  Kvitingen øvre 2  Kvinesdal Søknadsskjema-69
71  Kvitingen øvre 1   Kvinesdal Søknadsskjema-71