Heving av støygrensen for Hausvik industriområde


Høringsfrist 06. desember 2019 23:59

Velde Fjellboring AS har søkt Fylkesmannen om å heve støygrensen i forurensningsforskriften kap. 30 for Hausvik Industriområde på søndager/helligdager.

Velde Fjellboring AS har søkt Fylkesmannen om å heve støygrensen på søndager/helligdager for Hausvik Industriområde i Lyngdal kommune. Virksomheten søker om å heve støygrensen, jf.  forurensningsforskriften kap. 30, med 7-10 db for 30 søndager/helligdager per år i 3 år.

Bakgrunnen for søknaden er en kontrakt mellom Velde Fjellboring AS/Velde Pukk AS og Van Oord om levering av 1,4 millioner tonn stein til bygging av diker i Nederland. Kontrakten går over 2,5 år. Til sammenligning produserer Velde Fjellboring AS 400 000 - 500 000 tonn stein per år ved vanlig drift i dag.

Støygrensen på søndager er i dag 45 Lden (døgnmiddel), jf. forurensningsforskriften § 30-7. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport samt lasting og lossing på båt.

Gitt at søknaden innvilges, vil støygrensen på søndag/helligdager tilsvare den for hverdager mellom kl. 07:00 og 19:00. Virksomheten har ikke søkt om å heve støygrensen på kveld (19:00-23:00) og natt (23:00-07:00) eller lørdag.

Frist for innspill til søknaden er 6. desember 2019. Eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmavpost@fylkesmannen.no.