Oppstart av frivillig vern av skog for åtte områder i Agder


Høringsfrist 29. november 2019 23:59

Fra Urfjellheia
Fra Urfjellheia (Foto: Ellen S. Paust / Fylkesmannen i Agder)

Fylkesmannen i Agder varsler oppstart av verneplanprosess for åtte skogsområder i Lyngdal, Bygland, Kristiansand, Søgne, Risør, Gjerstad, Birkenes og Åmli kommuner. Områdene er tilbudt staten gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Åtte områder i Agder foreslås vernet. Fire av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater. Dette gjelder Kviteflogi naturreservat i Bygland, Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand, Åmtona naturreservat i Åmli og Grøneliane naturreservat i Birkenes kommune. De øvrige områdene er Eiersland i Lyngdal, Try i Søgne, Urfjellheia i Risør og, Urvassliene i Gjerstad kommune.

Områdene er foreslått vernet som naturreservat, jf. naturmangfoldloven § 37. Alle områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog, som innebærer at områdene er tilbudt staten for vern av grunneieren. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødireketoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.

Formålet med oppstartsmeldingen er å invitere til samarbeid om gjennomføring av prosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til verneplanarbeidet. Dette kan være forhold man mener bør omtales i forskriftene, reguleringer fra kommunene eller spesielle interesser som må ivaretas.

Innspill sendes skriftlig til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788, Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til: fmavpost@fylkesmannen.no innen fredag 29.11.2019. Vi ber om at innspillet merkes med vårt saksnummer 2019/7551.